top of page
  • oferarmoni

מדריך לספק או נותן שירות להקלת גבייה

במציאות השוררת היום בארץ, רבים מהעסקים מוצאים את עצמם עם שיקים חוזרים ולקוחות שמתקשים לשלם עבור שירות או סחורה שקיבלו. מאמר זה יעסוק בגבייה בדרך של "ביצוע על סכום קצוב" בהוצאה לפועל וכיצד להגדיל את סיכויי הגבייה.


ביצוע על סכום קצוב

בהתנהלות נכונה ובנסיבות המתאימות ניתן לגבות היום כספים מחייבים גם ללא שיק או פסק דין, על בסיס התחייבות מפורשת וראייה בכתב (תעודת משלוח חתומה למשל) בלי לנהל הליך משפטי ולחסוך בכך זמן וכסף.


הסכומים שניתן לגבות ישירות בהוצאה לפועל הם עד 50,000 ₪, והם דורשים התחייבות מפורשת. למשל, בעל מכולת המקבל סחורה מספק, מתחייב לשלם לספק את התמורה – התחייבות זו עומדת בדרישות ההתחייבות המפורשת. אילו הייתה העסקה נעשית על בסיס מזומן, לא היה מתעורר כל קושי, אולם בפועל, מקובל שספק נותן ללקוח אשראי ספקים בצורת תשלום בסוף החודש או בסוף החודש שאחריו, לרוב ללא כל בטוחה.


אם ימנע בעל המכולת (מהדוגמא שלעיל) לשלם עבור הסחורה שקיבל במועד שנקבע לתשלום, יידרש הספק לנקוט בהליכי גבייה.


עד לפני מספר שנים, היה על הספק לפנות בתביעה לבית המשפט. היום, מכח סעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל, רשאי הספק בתנאים מסוימים לפנות עם התביעה ישירות להוצאה לפועל, בהליך שנקרא "ביצוע על סכום קצוב":

אחד התנאים המרכזיים לביצוע על סכום קצוב הוא קיומה של ראיה בכתב. בדוגמה שלעיל, אם טרח הספק להחתים את בעל המכולת על תעודות משלוח, תעודות המשלוח החתומות עומדות בתנאי ועל בסיסן ניתן יהיה לפתוח תיק בהוצאה לפועל ללא הליך משפטי מוקדם. אם לא החתים, לרוב תעודות המשלוח לא תעמודנה בתנאי.


הדרישה היא למסמך שניתן לקשור לחייב ולא למסמך שהוא חד צדדי. לעניין זה, מחברת שמנהל בעל מכולת שבה הוא רושם מכירות שביצע בהקפה תשמש ראיה בכתב אם דאג להחתים את הקונה על הרשום במחברת. דוגמאות נוספת: חוזה חתום, הזמנת עבודה חתומה, הצעת מחיר חתומה (למשל לתיקון רכב במוסך). יתכן שגם התחייבות שהגיעה באמצעי תקשורת המזוהה עם החייב (דוא"ל, פקס, הודעת טקסט) תעמוד בדרישה אף אם אינה חתומה.


הגשת התביעה על סכום קצוב מחייבת משלוח התראה 30 יום מראש בנוסח המופיע בטופס 19א לתקנות ההוצאה לפועל תש"ם-1979 בדואר רשום עם אישור מסירה.


כעבור 30 יום ממשלוח ההתראה ניתן להגיש את התביעה ישירות להוצאה לפועל בצירוף הראיה בכתב.


סייג:

מסלול גבייה זה נוצר מכיוון שבדיקה סטטיסטית של תיקים שהוגשו לבית המשפט בדרך של "סדר דין מקוצר" (תיקים בהם יש התחייבות וראייה בכתב ועל הנתבע לבקש רשות מבית המשפט להתגונן) הסתיימו בלי שהנתבע אף ביקש להתגונן – לעתים קרובות מכיוון שלא הייתה לו הגנה. מסלול זה נועד לחסוך את העלויות והזמן של בית המשפט במקרים כאלה. אולם היה והנתבע בהוצאה לפועל מתנגד לביצוע על סכום קצוב – יעבור התיק לבית המשפט. לכן, מקרים שבהם ידוע לנו מראש על חילוקי דעות עם החייב, אינם מתאימים (לרוב) להליך מסוג זה.


סיכום

על מנת שגבייה באופן הזה תתאפשר, מומלץ לכל בעל עסק, שבאופן רגיל נותן אשראי ללקוחות, להתייעץ עם עו"ד על מנת שיבדוק שההזמנות, חוזים וכיו"ב שבין בעל העסק ולקוחותיו עומדים בדרישות לשם ביצוע על סכום קצוב.

56 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

מחיקת חובות במשא ומתן

רבות ומגוונות הן הסיבות שיכולות להביא אדם לשקוע בחובות. יותר ויותר ישראלים נקלעים בשנים האחרונות לקשיים, בין אם בגלל התנהלות עסקית או אישית לא נכונה ועד אירועים חיצוניים צפויים יותר ופחות כמו גירושין,

זכות העיכבון

לא פעם פונים אלינו לקוחות שסיפקו שירות ללקוח אבל לא מצליחים לגבות ממנו את התשלום עליו סוכם. הסיבות לכך רבות ומגוונות כמובן, ועל הדרכים לשפר את הגבייה כתבנו כבר במאמרים קודמים <מדריך לספק או נותן שירות

מדריך למשכיר דירה חלק ב'

דירה להשכרה היא אחת מאופציות ההשקעה הפופולריות ביותר בארץ, בשנים האחרונות ובכלל. הסיבות לכך רבות ומגוונות, מסביבת ריבית נמוכה, דרך עליה מתמשכת במחירים בשנים האחרונות ועד תחושת הביטחון שמקנה נכס ממשי ב

bottom of page