top of page
מקרקעין
עסקאות

מקרקעין

 

עסקאות

מקרקעין הוא אחד התחומים המרכזיים בהם עוסק משרדנו. משרדנו צבר נסיון של מאות עסקאות מסוגים שונים. מעסקאות מכר ורכישה של דירות מגורים, עסקים, על ידי תושבי ישראל ותושבי חוץ ועד לרכישת קרקעות לבנייה, עסקאות קומבינציה ועד לליווי יזמים משלבי רכישת הקרקע ועד למכירת פרויקט בנוי.

תחום זה דורש מלבד המומחיות והידע לבחון ולבדוק את ההיבטים המשפטיים של עסקה, גם את היכולת לעשות זאת ביעילות ובתוך פרק זמן קצר, על מנת שלא לאבד מוכר או קונה.

שכירות

שכירות

דירה להשכרה היא אחת מאופציות ההשקעה הפופולריות ביותר בארץ, בשנים האחרונות ובכלל. הסיבות לכך רבות ומגוונות, מסביבת ריבית נמוכה, דרך עליה מתמשכת במחירים בשנים האחרונות ועד תחושת הביטחון שמקנה נכס ממשי בניגוד, למשל, לנכס פיננסי.

​אף שנדיר שמישהו יפעל לרכוש או למכור דירה ללא ליווי וייצוג של עו"ד, בענייני שכירות המצב שונה ורבים מסתפקים בהסכם סטנדרטי שהוא לרוב מורכב תלאי על תלאי. זאת על אף שהסכם שכירות הוא מורכב, במובנים רבים, הרבה יותר מהסכם מכר, זאת כיוון שבניגוד להסכם מכר, הסכם שכירות יוצר מערכת יחסים ארוכה ומתמשכת.

​משרדנו מעניק שירותי ליווי משפטי מעמיק למשכירי דירות, לפי בחירתם: ניסוח של הסכם התפור למידות העסקה ולמאפייניה; סיוע בעריכת בדיקות רקע אודות השוכרים; ובחירת הבטוחות המתאימות שיספקו הגנה מיטבית בנסיבות העסקה.

קראו בעניין שכירות - מדריך למשכיר חלק א, מדריך למשכיר חלק ב'.

ליטיגציה במקרקעין

ליטיגציה במקרקעין

למשרדנו ניסיון רב בתיקים מגוונים ומורכבים שעניינם סכסוכים הנוגעים למקרקעין; הפרות של חוזי מכר; תביעות אכיפה ופיצויים; עסקאות סותרות; פירוק שיתוף; סעדים הצהרתיים; דיירות מוגנת; ועוד.

במהלך השנים רכשו עורכי הדין חפצדי וארמוני מומחיות בפינוי פולשים, שוכרים שלא התפנו בסוף תקופת החוזה ומפרי חוזה וכן בפינוי של דיירים מוגנים.

לעוה"ד חפצדי וארמוני ניסיון בתיקים רבים, מגוונים ומורכבים שעניינם סכסוכים הנוגעים למקרקעין; הפרות של חוזי מכר; תביעות אכיפה ופיצויים, עסקאות סותרות, פירוק שיתוף, סעדים הצהרתיים, וכן בהליכים הנוגעים לפינוי או להגנה של דיירים מוגנים.

bottom of page