top of page
ליווי עסקים

ליווי עסקים

 

משרדנו מעניק לעסקים מעטפת משפטית מלאה ומקצועית בכדי שיוכלו לפעול ולעמוד ביעדיהם בצורה המיטבית. מטרת הליווי שלנו היא ראייה הוליסטית של פעילות העסקים, הן במתן מענה לכל הדרוש לתפעול השוטף אך גם בחשיבה ותכנון מוקדם, שנועד לסייע להימנע מטעויות נפוצות שעלולות לגזול בהמשך הדרך משאבים: זמן, כסף ואף פגיעה במוניטין.

 

הליווי שאנו מספקים כולל את כל שלבי הקמת העסק:

  • ייעוץ וניסוח הסכמי הייסוד, הסכמי השותפים והמסגרת;

  • בחירת המבנה המשפטי (חברה? אחר?), ליווי ורישום ההתאגדות, וייצוגו מול הרשויות השונות;

  • עריכה, בחינה ועדכון של הסכמים עם ספקים ולקוחות;

  • בדיקת בטוחות שהעסק מקבל או שהוא צריך להעמיד;  

  • גבייה;

  • יעוץ בעניין זכויות עובדים ובעמידה בדרישות חוקי העבודה.

 

כשאנו מלווים עסק, היעד שלנו הוא למנוע מראש את החיכוכים בין שותפים, עם לקוחות וספקים ועם הרשויות, מטרתנו: להיות מיותרים.

 
bottom of page