top of page
דיני משפחה
ירושה ועזיבון

משפחה

 

ירושה ועזבון

משרדנו מעניק שירותים לליווי ולייעוץ למי שמעוניין להבטיח את ענייני קרוביו ויקיריו לאחר מותו. במסגרת זו, אנו עורכים מיפוי ובחינה של רצונות המוריש ושל הנכסים הרלוונטיים, ומספקים יעוץ לתכנון נכון של ההורשה, סיוע בניסוח צוואה בהירה לשמירת האינטרסים של המוריש ושל יורשים, תכנוני מס ואף, מקום שיש צורך בכך, שימוש במסלולים של הענקת מתנות בחיים תוך שמירה על זכויות ואינטרסים.

משרדנו גם מספק שירותים בליווי יורשים. החל מטיפול בבקשת צווי ירושה או צווי קיום צוואה ודרך כל הכרוך בהוצאה לפועל של רצון המצווה: ניהול עזבונות במקרה הצורך, עריכת הסכמים בין יורשים, ורישום הירושה במרשמים השונים כגון רישום דירות ומקרקעין, העברת בעלות במניות בחברות וכיו"ב.

סכסוכי ירושה

למשרדנו ניסיון רב בטיפול בסכסוכים אזרחיים בין בני משפחה. כך למשל, בין ההליכים שבהם ייצגנו בבתי המשפט לענייני משפחה:

  • הליכים לתקיפת צוואות בטענות שנכתבו תחת השפעה בלתי הוגנת, תוך עושק, כפייה או מרמה;

  • תביעות שונות הנוגעות לחלוקת ירושה וסכסוכים כספיים ואחרים בתוך המשפחה (לא בסוגיות של מעמד אישי ומשמורת ילדים).

סיכסוכי ירושה
הסכמי ממון וגירושין

הסכמי ממון וגירושין (בהסכמה בלבד).

לפני החתונה, זוגות רבים כלל לא יכולים להעלות על דעתם את האפשרות שנישואיהם יעלו יום אחד על שרטון. מבין אלו שכן פונים לעו"ד בכדי לערוך הסכם ממון, מרביתם עושים זאת בלחץ המשפחות או כשמדובר ב"סיבוב שני" (לאחר גירושין קודמים). אולם, דווקא התקופה שלפני הנישואין היא לרוב תקופה של אהבה ושל רצון טוב, בה הצדדים המכבדים אחד את השניה יכולים להסתכל קדימה ולקבוע כללים הוגנים ומכובדים למקרה שבו ירצו "לפרק את החבילה" באופן שימזער נזקים, ימנע מראש אפשרות לסחטנות, יקטין סיכון של סירוב גט ופגיעה בילדים.

​קיימים מקרים, כגון גרושים עם ילדים מנישואין קודמים המעוניינים להינשא שנית, בהם הסכם הממון הוא הכרחי כדי לשמור על זכויות הילדים מהנישואין הקודמים.

bottom of page