top of page
גבייה והוצל"פ
זוכים

גבייה, הוצאה לפועל וחדלות פירעון

 

זוכים:

למשרדנו ניסיון רב בניהול הליכי גבייה בהוצאה לפועל ואנו מנוסים בגביה של שיקים, חוזים ופסקי דין. 

הנסיון והידע שצברנו אף מאפשר לנו לייעץ ומדריך זוכים מה הפעולות ודרכי ההתנהלות המתאימות בכדי להבטיח גביית חובות אף טרם פתיחה בהליכים, וכיצד למקסם את סיכויי הגבייה במקרה הצורך כאשר נפתחים הליכים. בדרך זו אנו מסייעים לעוסקים השונים להמנע ככל האפשר מהפסדים הנובעים מגביית חסר במציאות הנוכחית, בה רבים מהעסקים מוצאים את עצמם עם שיקים חוזרים ולקוחות שמתקשים לשלם עבור שירות או סחורה שקיבלו.

מנסיוננו, בהתנהלות נכונה ובנסיבות המתאימות ניתן לגבות היום כספים מחייבים גם ללא שיק או פסק דין, על בסיס התחייבות וראייה בכתב (תעודת משלוח חתומה למשל) בלי לנהל הליך משפטי ולחסוך בכך זמן וכסף.

בייצוג נושים, אנו מנוסים בשימוש בכל הכלים הקיימים בבתי המשפט, בהוצאה לפועל ובכלל, לרבות התמודדות בהתנגדויות שמועלות בהליכים השונים. בין כלים אלו ניתן למנות איסוף מידע באמצעות חוקרים פרטיים ובאמצעות ההוצאה לפועל, ביצוע חקירת יכולת; עיקול של כספים, שכר, רכב ורכוש; מימוש עיקולים וביצוע פעולות גם במעמד צד אחד; פינוי ממקרקעין; ניהול הליכי בזיון בית משפט; הטלת הגבלות אישיות ועיכוב יציאה מהארץ.

חייבים

חייבים:

לצד טיפול בהליכי גבייה משרדנו צבר נסיון גם בייצוג חייבים, כגון העלאת טענות כנגד עצם החיוב מקום בו ישנה טענת "פרעתי" הראויה להישמע, טענות קיזוז והתנגדויות לביצוע שטרות וביצוע על סכום קצוב.

לבעלי חוב אנו מספקים סיוע להגיע להסדרי חוב ריאליים אשר יאפשרו להם לצאת ממעגל החובות. במידת הצורך הדבר כולל גם טיפול בצו תשלומים, איחוד תיקים, הסרת הגבלות וחדלות פירעון. למשרדנו נסיון רב בהפחתה משמעותית של חובות באמצעות מו"מ עם נושים פרטיים ובנקים. המיומנות שפיתחנו במשרד מתחשבת גם בהיבטים שאותם החייב לא תמיד רואה עיניו כשחרב החוב מונחת על צווארו, אך עלולים להיות הרי גורל בהמשך חייו (למשל בשאלות הנוגעות לסדר החובות שעדיף לפרוע ראשונים, או סוגיות הנוגעות למשכנתאות ומגורים).

קראו עוד בעניין במאמר שפרסמנו באתר "מחיקת חובות במשא ומתן".

חדלות פירעון:

משרדנו מלווה הליכי חדלות פירעון, של יחידים ושל חברות. ההבנה העסקית, בשילוב הניסיון הרב שצברנו בהליכי גבייה, הם גורמים המאפשרים מצד אחד לסייע בשיקום הכלכלי של החייב או התאגיד אשר נקלעו למצב של חדלות פירעון, ובד בבד להשיא את החוב המקסימלי שאותו יוכלו הנושים לקבל.

חדלות פירעון
חדלות פירעון
bottom of page