top of page

בוררות

הבוררות היא דרך ליישב סכסוכים באמצעות הכרעה שיפוטית מחוץ לכותלי בית המשפט. מסגרת הבוררות נקבעת על ידי הצדדים להליך והסמכות שניתנת לבורר...

מחיקת חובות במשא ומתן

רבות ומגוונות הן הסיבות שיכולות להביא אדם לשקוע בחובות. יותר ויותר ישראלים נקלעים בשנים האחרונות לקשיים, בין אם בגלל התנהלות עסקית או...

זכות העיכבון

לא פעם פונים אלינו לקוחות שסיפקו שירות ללקוח אבל לא מצליחים לגבות ממנו את התשלום עליו סוכם. הסיבות לכך רבות ומגוונות כמובן, ועל הדרכים...

מדריך למשכיר דירה חלק ב'

דירה להשכרה היא אחת מאופציות ההשקעה הפופולריות ביותר בארץ, בשנים האחרונות ובכלל. הסיבות לכך רבות ומגוונות, מסביבת ריבית נמוכה, דרך עליה...

סעדים זמניים

הגשת תביעה בבית משפט היא לרוב יריית הפתיחה של הליך שעלול בהחלט להתמשך זמן רב ואפילו מספר שנים. כל כך הרבה נסיבות יכולות להשתנות בפרק הזמן...

מדריך למשכיר דירה חלק א'

דירה להשכרה היא אחת מאופציות ההשקעה הפופולריות ביותר בארץ, בשנים האחרונות ובכלל. הסיבות לכך רבות ומגוונות, מסביבת ריבית נמוכה, דרך עליה...

מדריך לספק או נותן שירות להקלת גבייה

במציאות השוררת היום בארץ, רבים מהעסקים מוצאים את עצמם עם שיקים חוזרים ולקוחות שמתקשים לשלם עבור שירות או סחורה שקיבלו. מאמר זה יעסוק...

bottom of page