יפוי כוח מתמשך

 

אמנם לא תמיד נוח או נעים לחשוב על כך, אבל רצוי ומומלץ לכל אדם לתכנן מה היה רוצה שיקרה אם לא יוכל לטפל בעצמו בענייניו. כפי שאנו רוכשים ביטוח, למקרה שחס וחלילה יקרה אירוע בלתי רצוי, כך עלינו להערך לשאלה – מי מתאים לקבל החלטות עבורי אם לא נהיה כשירים לכך?

יפויי כוח מתמשכים נועדו להבטיח שבעניינים שבהם הוא יעסוק העתיד שלנו יהיה על פי ההנחייה והרצון שלנו שהגדרנו וקבענו מראש, גם במצבים שבהם המצב ידרדר ויהיה לנו קשה לשלוט בעניינינו.

אפשר גם להגביל את יפוי הכוח המתמשך כך יתייחס רק למצבים רפואיים, אישיים, רכושיים (או לחלק מהם), וניתן גם להגדיר הנחיות למיופה הכוח העתידי. עורכי הדין ספי חפצדי ועופר ארמוני, עברו הכשרה מיוחדת של האפוטרופוס הכללי והוסמכו על ידיו לעריכת יפויי כוח מתמשכים.